מכללת אומגה לרוחניות מעשית

כניסה למערכת הניהול

אף פעם אל תמדוד את גובהו של ההר עד אשר הגעת לפסגה.
אז תראה כמה נמוך הוא היה

~ דאג האמרשקולד ~