מכללת אומגה לרוחניות מעשית

כניסה למערכת הניהול

אל תתמקח על מחיר הדגים לפני שהוצאת אותם מהמים

~ פתגם סיני ~